Als je een stamrecht BV hebt opgericht dan weet je dat deze veel voordelen kent maar ook strenge verplichtingen. De belastingdienst let goed op of er wordt voldaan aan de afgesproken inkomsten van de BV, of leningen op een zakelijke manier worden afgesloten en er wordt voldaan aan de afspraak die is gemaakt over de aflossing zodat nog voldoende geld ter beschikking is voor de uitkeringsverplichting. Het stamrecht mag niet dienen als zekerheid bij het afsluiten van een lening. Worden de verplichtingen niet nagekomen, dan kan in het uiterste geval een belasting van 52% en revisierente van 20% worden geheven. 

Het moge duidelijk zijn dat correct en helder advies van bijvoorbeeld een fiscaal adviesbureau een pre vormt voor het aangaan van een Stamrecht B.V.

Gespecialiseerde administratiekantoren

Indien de stamrecht BV winst maakt moet jaarlijks een jaarrekening bestaande uit balans met verlies- en winstrekening, toelichting en accountantsverklaring worden opgesteld, notulen worden gemaakt van de vergadering van aandeelhouders en aangifte voor vennootschapsbelasting worden gedaan. Wanneer stamrecht wordt uitgekeerd moet hier een loonadministratie voor worden opgezet.

Wanneer het periodiek wordt uitgekeerd moet het maximale bedrag en de looptijd ook actuarieel worden berekend. Enkele goede administratiekantoren hebben zich door middel van jarenlange ervaring gespecialiseerd in de boekhouding van Stamrecht BV’s. Zij kunnen alles (administratie en jaarstukken, loonadministratie eenmalige uitkering en loonadministratie periodieke uitkeringen) uit handen nemen op een snelle manier.

Door digikring